Ettikett-arkiv: arbetsförmåga

Arbetsförmåga, arbetsförmåga, arbetsf…..

I aftonbladet idag
”Sjukförsäkringen är inte till för att man ska fastna”

Nej, det vet vi också. Sjukförsäkringen som vi har betalat för är till för att ge oss en viss ekonomisk trygghet om vi blir sjuka.
Yrkesgruppen som är utbildad att bedömer sjukdom och arbetsförmåga och dessutom risk för försämring av sjukdomen är (underligt nog) läkare.
Den läkare som har undersökt, behandlad och sjukskrivit oss.

Hur länge ska vi lyssna på mantran arbetsförmåga ?

Försäkringskassan har alltid krävt en bedömning av arbetsförmågan. Lånade t.o.m. ett intyg som är 10 år gammal och vad hittar jag? På sjukskrivningsblanketten ska läkaren kryssa för:

Arbetsförmågan bedöms som……

Sluta prata om arbetsförmågor, tala om för oss vad det är enligt Fk´s och alliansens nya tolkning.

Vad var arbetsförmåga år 2000 och vad är arbetsförmåga år 2009?