Ettikett-arkiv: läkarförbund

Öppet brev till läkarförbundet

Öppet brev till  läkarförbundet angående utförsäkring av sjuka

Bästa Eva Nilsson Bågenholm,

Under nästa år kommer över 50000 långtidssjuka att tvingas ut ur sjukförsäkringen till följd av lagförändringarna som trädde i kraft 1 juli 2008. Det räddningspaket som socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson presenterade i mitten på september medför föga förändring för majoriteten av de sjuka, då nivån i introduktionsprogrammet är i paritet med försörjningsstöd och kraven att delta i aktivitetsprogrammen för många sjuka är oöverkomliga.

Förutom de grupper som tvingas ur sjukförsäkringen pga de nya tidsgränserna, tillkommer en stor grupp som förlorar sin sjukpenning/sjukersättning eftersom försäkringskassans handläggare inte godkänner läkarnas värdering av nedsatt arbetsförmåga. Ett stort problem här är att begreppet ”arbetsförmåga gentemot hela den nationella arbetsmarknaden” fortfarande saknar definition, vilket medför en olöst rättsosäkerhet i sjukförsäkringen. Anna Hedborg hade till uppgift att klarlägga detta begrepp, men fann uppgiften övermäktig och har nu övergett den ambitionen. Trots detta är begreppet ”arbetsförmåga” fortsatt centralt i den nu gällande sjukförsäkringen. Detta kan inte annat än innebära att rättsosäkerheten och godtycket i bedömningarna av sjuka människors rätt till ersättning från sjukförsäkringen tillåts fortsätta.

I läkartidningen den 29/9-09 kan man läsa att Anna Hedborg nu föreslår ett nytt sjukförsäkrings-system där läkarna frikopplas från sjukförsäkringen efter 180 dagar. Möjligtvis är detta bekvämt för läkarkåren som slipper svåra bedömningar och konflikter med försäkringskassan. För patienterna innebär dock detta att man lämnas helt ensamma i relation till försäkringskassan.

Desperationen bland Sveriges långtidssjuka är stor och närmast dagligen kommer jag i kontakt med människor som brottas med tankar om att de inte orkar kämpa vidare. Tanken att inte bli tagen på allvar, att bli ställd inför krav på prestation som man inte mäktar med och hot om att helt förlora sin ekonomiska trygghet blir för tungt. I detta läge blir jag mycket bekymrad över läkarförbundets tystnad i frågan. Är inte våra patienters väl och ve en viktig fråga för oss läkare ?

Med vänlig hälsning och hopp om svar!

Jenny Fjell

Leg läk och Med. Dr.
ST-läkare i Psykiatri

samt

Intiativtagare till Nätverket Resurs (Respekt för sjuka och utsattas rätt i samhället)

En sjuksköterska´s frågor och funderingar

Jag vet att det är ovanligt men i det här fallet måste jag göra ett undantag.

Tänkte återge en kommentar jag fått på inlägget: Sjukskrivningsreglernas konsekvenser.

Jag är verkligen chockad över Husmarks cynism när det gäller att inte främja hälsan. Hur kan hon som f d sjuksköterska att totalt radera bort människor från den allmänna sjukförsäkringen? Hon diskriminerar ju de svaga och sjuka.

Kan inte Läkarförbundet och Vårdförbundet intervjua henne och jämföra henne med oss vanliga sjuksköterskor som ser mörkt när hennes icke-existerande rehabkedja kommer till tals.

När skall media kräva ansvar av denna sjuksköterska genom jämförande journalistik? Borde inte socialstyrelsen ifrågasätta hennes sjuksköterskelegimation eftersom hon försämrat allmänna socialsocialförsäkringar för landets redan diskriminerade och nu utförsäkrade folkgrupper. Vad gör socialstyrelsen det faktumet att invandrade och kvinnor och fattiga får sämre vård (enligt samma myndighet)?

Jag har inget att tillägga och är ordentligt upprörd vad gäller facket också. Återkommer senare med de tankarna också.