Ettikett-arkiv: naturens hämd

Hämd

Nu läste jag det igen. Någon skrev om naturkatastrofer. Om att naturen hämnas.

Fel! Människan kan få för sig att hämnas.

Naturen reagerar bara.

Så var det också sagt.