Ettikett-arkiv: SGI

SGI

Vad är SGI? En ständigt återkommande fråga och sökord här på bloggen.

SGI är din sjukpenninggrundande inkomst.

Skydda din SGI!
Blir du utförsäkrad från sjukförsäkringen får du anmäla dig hos AF nästföljande vardag. Nu gäller 3 månader ALI arbetslivsintroduktion. Du får a-kassa istället för sjukpenning.

Efter dessa 3 månader (karenstid) kan du åter ansöka om sjukpenning. Har du missat ALI blir du av med din SGI som betyder att du får exakt 0:- kronor i ersättning från FK om du ansöker om sjukpenning igen.