Ettikett-arkiv: sjukersättning i Tyskland

Tidsbegränsad sjukersättning i Tyskland?

Gunnar Axén, ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott skrev ett blogginlägg om sjukskrivningens tidsbegränsningar i andra länder.

Tidsbegränsningar även i andra länder

axenlista

Han påstår alltså att man får vara sjukskriven i 78 veckor under en treårsperiod i Tyskland som är helt fel.

För att förstå vad som är vad:

Krankengeld – sjukpenning
Teilweise Erwerbsminderung – delvis sjukersättning (du jobbar deltid)
Volle Erwerbsminderung – hel sjukersättning.

Tyskland har ett annat ersättningssystem och därför är det viktigt att veta:

Krankengeld (sjukpenning) beräknas efter lönen du har haft.
Erwerbsminderung (sjukersättning) beräknas som en pension och beror på hur mycket du har betalat in till din pension.

Krankengeld (sjukpennning)! får du i högst 78 veckor (1½ år) inom en 3års-period för samma sjukdom.

Skulle du insjukna i en annan sjukdom börjar en ny 3års-period för den nya sjukdomen!!

Vi pratar alltså fortfarande om sjukpenning!

Källa Krankengeld

___________________________________________________________

Om det visar sig att du bara kan jobba delvis eller inte alls.

Du får delvis sjukersättning om du kan jobba 3-6 timmar per dag. Skulle det visa sig att arbetsmarknaden inte kan erbjuda ett anpassat eller deltidsjobb kan du få permanent sjukersättning istället. Detsamma gäller om du t.ex. har svårt att ta dig till jobbet m.m. Man tar hänsyn till individens omständigheter och möjligheter.

Du får hel sjukersättning om du kan jobba mindre än 3 timmar per dag.

Sjukersättningen ges nästan alltid tidsbegränsad och omprövas sedan på nytt.
Är det osannolikt att ditt tillstånd (din sjukdom) förbättras får du den permanenta sjukersättningen utan tidsbegränsning.

Källa: Erwerbsminderungsrente

Det är alltså den tiden du har rätt till sjukpenning (typ av ersättning) som Gunnar Axén hänvisar till och inte den tiden du får vara sjukskriven. Därefter är det sjukersättning som gäller och därmed en ny beräkning av din ersätting.

I Tyskland finns ingen bortre gräns för sjukskrivningar!

Jag skrev tidigare om det HÄR