Ettikett-arkiv: sjukpenning

SGI

Vad är SGI? En ständigt återkommande fråga och sökord här på bloggen.

SGI är din sjukpenninggrundande inkomst.

Skydda din SGI!
Blir du utförsäkrad från sjukförsäkringen får du anmäla dig hos AF nästföljande vardag. Nu gäller 3 månader ALI arbetslivsintroduktion. Du får a-kassa istället för sjukpenning.

Efter dessa 3 månader (karenstid) kan du åter ansöka om sjukpenning. Har du missat ALI blir du av med din SGI som betyder att du får exakt 0:- kronor i ersättning från FK om du ansöker om sjukpenning igen.

Statistiken

Kollade precis min statistik, sökord m.m. till bloggen.
Det är helt otroligt att väldigt många fortfarande eller nu igen söker efter information om sjukpenning, sjukersättning och sjukregler.
Jag undrar hur många av dem som hamnar här till sist är människor som alltid tyckte att alla dessa enskilda fall i tidningarna och på nätet var undantag.
Hur många letar desperat efter mera information som idag tänker ”men jag är ju verkligen sjuk”.
Måste vara en mardröm att upptäcka att alla hemska fall man läst om är vardagsmat för Försäkringskassan och att det är precis så omänskligt som det går till.

Vi vet att fuskarna uppskattades långt under 1% av alla sjuka. Ungefär 65000 har utförsäkrats, vill säga har bedömts som arbetsför trots (oftast) flera läkarutlåtanden om motsatsen. Om man antar att 1% har varit fuskare så straffades 64350 sjuka människor.
De berövades möjligheten att försörja sig. De lever på sina partners pengar eller försörjningsstöd (socialbidrag) och många har barn som också drabbas.
Varje partner har därmed också blivit mycket fattigare och alla barn i dessa familjer.
Det är alltså en mardröm inte bara för 60.000 enstaka människor utan många, många fler samtidigt. Man blir så ledsen….

Tidsbegränsad sjukersättning i Tyskland?

Gunnar Axén, ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott skrev ett blogginlägg om sjukskrivningens tidsbegränsningar i andra länder.

Tidsbegränsningar även i andra länder

axenlista

Han påstår alltså att man får vara sjukskriven i 78 veckor under en treårsperiod i Tyskland som är helt fel.

För att förstå vad som är vad:

Krankengeld – sjukpenning
Teilweise Erwerbsminderung – delvis sjukersättning (du jobbar deltid)
Volle Erwerbsminderung – hel sjukersättning.

Tyskland har ett annat ersättningssystem och därför är det viktigt att veta:

Krankengeld (sjukpenning) beräknas efter lönen du har haft.
Erwerbsminderung (sjukersättning) beräknas som en pension och beror på hur mycket du har betalat in till din pension.

Krankengeld (sjukpennning)! får du i högst 78 veckor (1½ år) inom en 3års-period för samma sjukdom.

Skulle du insjukna i en annan sjukdom börjar en ny 3års-period för den nya sjukdomen!!

Vi pratar alltså fortfarande om sjukpenning!

Källa Krankengeld

___________________________________________________________

Om det visar sig att du bara kan jobba delvis eller inte alls.

Du får delvis sjukersättning om du kan jobba 3-6 timmar per dag. Skulle det visa sig att arbetsmarknaden inte kan erbjuda ett anpassat eller deltidsjobb kan du få permanent sjukersättning istället. Detsamma gäller om du t.ex. har svårt att ta dig till jobbet m.m. Man tar hänsyn till individens omständigheter och möjligheter.

Du får hel sjukersättning om du kan jobba mindre än 3 timmar per dag.

Sjukersättningen ges nästan alltid tidsbegränsad och omprövas sedan på nytt.
Är det osannolikt att ditt tillstånd (din sjukdom) förbättras får du den permanenta sjukersättningen utan tidsbegränsning.

Källa: Erwerbsminderungsrente

Det är alltså den tiden du har rätt till sjukpenning (typ av ersättning) som Gunnar Axén hänvisar till och inte den tiden du får vara sjukskriven. Därefter är det sjukersättning som gäller och därmed en ny beräkning av din ersätting.

I Tyskland finns ingen bortre gräns för sjukskrivningar!

Jag skrev tidigare om det HÄR