Ettikett-arkiv: skatter festas upp

Men nu är det dags

Nu vet vi äntligen var allas skatter tar vägen.
De festas upp t.ex. eller de blir lön till avskedade chefer som inte sköter versamhetens ekonomi. Räcker inte pengarna till ansöker man om mera. Det är därför finansministern hela tiden påpekar att det ska vara ordning och reda i de offentliga finanserna. Och det gör det, så det visslar om det.

Statsministern har visserligen skrivit i sin bok ”Det sovande folket” att han inte vill se svältande människor men mera än så ska det inte bli. Om de inte jobbar förstås. De arbetslösa, de sjuka, handikappade och socialbidragstagare.

Fast eftersom nu alla vet att skattepengar blir till lyxmat, fest och fortsatt lön till avskedade chefer och politiker är det dags att arbetslösa, Fas3:are, sjuka, handikappade och socialbidragstagare också får lite fest. De betalade faktiskt en hel del skatt innan de blev arbetslösa eller sjuka. Tidpunkten för den festen kommer säkert snart att meddelas. Ska ju firas fördelad över hela landet.

Nu skrev jag fel dessutom. Sjuka är ju inte sjuka längre utan de är arbetsoförmögna. Hel eller delvis. Sjukdom är visst avskaffad. Sjukförsäkring kommer säkert också snart att byta namn. Det är väldigt populärt. Vad sägs om Oförmågansförsäkring.